Flytt av högspänningsledning

I torsdags gjordes ett arbete med att flytta en högspänningsledning inför ett vägbygge på Marjarps industriområde i Falköping. Tillsammans med Vattenfall Services tekniker arbetade vi med spänningssatt ledning så att kunderna hos Falbygdens Energi AB inte behövde drabbas av strömavbrott. Bilderna är lånade av Falbygdens Energi AB.

Bilderna är tagna av Falbygdens Energi AB