Våra tjänster

Jordvärme

Vi gräver för jordvärme och lägger slang fram till värmepumpen.
Genom samarbete med VVS-företag kan vi även erbjuda total-
entreprenad.

Bredband, vatten och avlopp

Vi är specialiserade på vatten, avlopp och bredband. Genom vår breda maskinpark och långa erfarenhet bygger vi kostnadseffektiva anläggningar.

Markarbeten

Är det dags för ny garageuppfart, grusgång eller plattläggning?
Ska huset byggas ut eller ska det bli en ny terrass? Vi gräver ur och lägger grunden för allt markarbete, sätter murar och lägger sten.

Dränering

Vi gör kompletta husdräneringar med isolering och dagvatten-
system. Vi dränerar även åkermark.

Sprängning

Står det något i vägen för era byggplaner? Vi har utrustning för att spräcka och göra mindre sprängningar i sten och berg.

Rivning/rasering

Vi utför nu även rivning av uthus, ladugårdar och andra byggnader. Ring för offert!